PAWS osuuskunnan tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

PAWS Osuuskunta

Teollisuustie 4, 66100 Maalahti

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Merja Fröberg /PAWS Osuuskunta

Teollisuustie 4, 66100 Maalahti

p. 045 105 3600, email: info@paws.fi

2. Rekisteröidyt

PAWS Osuuskunnan rekisteri sisältää PAWS Osuuskunnan asiakkaat ja postituslista listalle liittyneet henkilöt.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella. 
 • Henkilötietoja käsitellään markkinointitarkoituksessa.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • asiakasviestintä
 • yhteydenottojen ja palautteiden käsitteleminen
 • ajanvaraus
 • kursseille/koulutuksiin/tapahtumiin ilmoittautuminen
 • maksujen vastaanottaminen
 • muiden asiakassuhdetta koskevien asioiden hoitaminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • Mahdollisesti myös katuosoite (jos asiakas sen ilmoittanut)
 • Koiran tiedot (jos asiakas ilmoittanut)


Asiakastiedot

 • tiedot varatuista halliajoista, tai ostetuista palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

 PAWS Osuuskunta

Teollisuustie 4, 66100 Maalahti

email: info@paws.fi

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: 

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään sähköisen ajanvarauskalenterin kautta
 • Asiakkaan ilmoittautuessa postituslistalle

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuoliselle kouluttajalle kyseiseen koulutukseen osallistuvien henkilöiden osalta, siltä osin kuin se on tarpeellista koulutuksen toteuttamiseksi (osallistujan nimi, koiran nimi ja koiran muut tiedot). Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain niin vaatiessa.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

8. Käsittelyn kesto

Asiakasrekisteristä tiedot poistetaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti asiakkuussuhteen päättymisen jälkeen. Postituslistalta asiakkaita ei poisteta, elleivät he sitä erikseen pyydä.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelee vain rekisterinpitäjä.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Julkaistu 24.5.2018